De natuur en organisaties

De natuur

Elke overheid heeft een visie, regels en plannen voor het ruimtelijk beleid. Hier vallen ook landbouw en natuur onder. Er zijn in de loop der jaren veel beleidsplannen gemaakt. Vaak staat per gebied en soms per perceel beschreven welke natuur men ergens wenst.

 


image


Natuurontwikkeling  

Nadat gestopt was met het melken kwam er tijd en grond vrij voor nieuwe natuur. Door de ligging in een ecologische verbindingszone waren er subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Hierbij werd per perceel voorgeschreven wat er aan nieuwe natuur mogelijk was en wat de voorwaarden waren. Er zijn in 2006 en 2009 poelen aangelegd als stapsteen amfibie om kansen te geven aan kikkers, padden en salamanders. Er zijn op verschillende plekken singels aangeplant. Het laatste project betreft een aantal percelen met natuurlijk grasland waarbij door afgravingen verschil in hoogte werd gemaakt. Daarbij is de aanleg van een gedeelte nieuw bos gerealiseerd waar in december 2014 meer dan 3500 stuks van 14 soorten jonge boompjes zijn aangeplant.

Natuurbeheer.

Singels en bossen met hakhout werden vroeger door dorpsgenoten gekocht en gezaagd en het hout werd gebruikt in de kachels. Ook nu worden de singels indien nodig gekapt, waarna de stobben weer opnieuw uitlopen en er jonge scheuten groeien die lekker blad en goede beschutting geven. Het hout moet worden gekapt in het winterseizoen als de sapstromen van de bomen stilliggen. Soms moet worden gedund om de bomen voldoende ruimte te geven. Er zijn enkele stukken natuurlijk grasland waar verschraald wordt. Het natuurlijk grasland mag worden beweid of gemaaid. Vaak wordt er eerst gemaaid en gehooid.  Het beheer van stapstenen is er op gericht om het geschikt te maken voor de beoogde soorten. Waar rond de poelen veel wilgen en elzen doorkomen moet gemaaid worden zodat daar geen bos ontstaat.

 


image


Genieten van de natuur

Geniet van de natuur. Het is een mooie uitdaging om nieuwe natuur aan te leggen en het kost tijd en moeite. Er zijn soms subsidies mogelijk. We hebben een boerenwandelpad gemaakt langs de nieuw aangelegde stapsteen van Boshoek naar Aaftinkdijk. Het in 2017 geopende klompenpad loopt hier ook (Boereneschpad zie www.klompenpaden.nl. Hierdoor kunnen meer mensen de natuur meebeleven. De stukken nieuwe natuur worden onder begeleiding wel bezocht, maar moeten ook voldoende rust krijgen.

  image

Organisaties

Om wat meer te weten over (nieuwe) natuur en over ontwikkelingen en achtergronden werd een cursus gevolgd van het IVN (instituut voor natuur en milieu educatie) www.ivn.nl In de gidsencursus komen alle onderdelen aan bod. Bodem, lucht, water, planten, dieren en hun omgeving.Er werd in groepen gewerkt aan een eindopdracht, waarbij de opzet werd gemaakt voor deze site en een presentatie werd gegeven voor de groep, de begeleiders en gecommitteerden. Er zijn heel veel verenigingen en stichtingen waar informatie te vinden is over de natuur. Veel stimuleren er activiteiten en ondersteunen vrijwilligers. Bijvoorbeeld: Vereniging agrarisch natuurbeheer Berkel en Slinge, www.vanberkelenslinge.nl de KNNV Koninklijke Nederlands Vereniging voor Veldbiologie www.knnv.nl en Landschapsbeheer Gelderland www.landschapsbeheergelderland.nl

 
image

Recreatie en toerisme.

In de prachtige omgeving van de Achterhoek (provincie Gelderland) en op de grens met Twente (provincie Overijssel) is een prachtig landschap en zijn er veel activiteiten.

www.vvvhartjeachterhoek.nl

www.achterhoek.nl

www.vvvhofvantwente.nl

 

Ecologie

Ecologie gaat over alle relaties tussen organismen en hun omgeving. Het gaat over alles dat bijdraagt aan het in stand houden van het leven erbinnen. Vooral water en temperatuur bepalen welke variatie er mogelijk is. De zon is ook belangrijk . Er komen altijd planten, planteneters, vleeseters en afvalverwerkers voor. Dat kunnen overal weer andere soorten zijn.

Soorten

Er zijn al veel soorten te vinden die horen bij de ontwikkeling van nieuwe natuur. Bijvoorbeeld zonnedauw, mos, riet, rolklaver, grove den, heide, kikkers, padden, vlinders en libellen.  


image